Sjøhelter fra vårt område

Fra sektenhundretallet kjenner vi to betydelige sjøhelter som er født i Grenland. Den ene er Cort Adeler fra Brevik og den andre er Pros Mund fra Eidanger.

Størst er nok Cort Adeler født 16. desember 1622, og døde den 5. november 1675. Han ble Generaladmiral i den dansk-norske fellesflåte.

Pros Mund er mest sannsynlig født ca. 1590 i Eidanger, og ble drept i slaget ved Femern 13. oktober 1644. Han var viseadmiral da han døde.